Ενεργά προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ

Ξεκίνησε το πρόγραμμα για χορήγηση χαμηλότοκων δανείων μέσω ΕΤΕΑΝ.

Σε πλήρη εξέλιξη μέχρι τέλος Μαρτίου είναι το πρόγραμμα Ενίσχυσης της Ίδρυσης Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων με επιδότηση έως 50% καθώς και ο Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 (παράταση μέχρι 16/4).

Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα “Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ”, όπου και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού ανά Περιφέρεια.

Πιο αναλυτικά:

1) Επιχειρηματικά Δάνεια ΤΕΠΙΧ “Επιχειρηματική Επανεκκίνηση”

Το πρόγραμμα αφορά τη χορήγηση χαμηλότοκων δανείων σε Ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις για:

Κεφάλαιο κίνησης (10.000€ έως 300.000€) και χρηματοδότηση επενδύσεων (10.000€ έως 800.000€) .
Τα δάνεια που θα χορηγηθούν θα έχουν ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους καθώς το τελικό επιτόκιο δανεισμού διαμορφώνεται στο μισό του κατά περίπτωση ισχύοντος τραπεζικού δανεισμού της επιχείρησης.

 

2) Πρόγραμμα “Ενίσχυση της Ίδρυσης Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων”

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

  • Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά τις 07 Νοεμβρίου 2017 σε επιλέξιμη δραστηριότητα (δεν απαιτείται σύσταση επιχείρησης για την υποβολή αίτησης).
  • Τουριστικά καταλύματα χωρίς σήμα ΕΟΤ, που διαθέτουν άδεια δόμησης και δεν έχουν αναπτύξει οικονομική δραστηριότητα από τη σύσταση τους.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της κάθε επένδυσης μπορεί να κυμαίνεται από 25.000 έως 400.000€ με ποσοστό ενίσχυσης 45% έως 50%.

 

3) Πρόγραμμα “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ”

Το νέο πρόγραμμα παρέχει χρηματοδότηση για την υλοποίηση παρεμβάσεων, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα, τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και κατά συνέπεια του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

Στο νέο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα, τα οποία διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο.

 

4) Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Σε ισχύ είναι ο δεύτερος κύκλος υποβολών του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 με ενισχύσεις έως 55% για τους κλάδους του Τουρισμού, της Μεταποίησης και της Παροχής Υπηρεσιών, μέσω του καθεστώτος της «Γενικής Επιχειρηματικότητας».

Οι υποβολές των προτάσεων των επενδυτικών σχεδίων θα διαρκέσουν μέχρι τις 16-4-2018. Λόγω του περιορισμένου διαθέσιμου χρόνου, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας για την υποβολή της πρότασής σας.

 

5) Δράση “Επιχειρώ Έξω”

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Δικαιούχοι της δράσης είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

  • Αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν (τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση).
  • Έχουν κλείσει μια τουλάχιστον πλήρη διαχειριστική χρήση.
  • Διαθέτουν επιλέξιμους ΚΑΔ.
  • Παράγουν/ μεταποιούν ήδη τα ανωτέρω προϊόντα.

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της. Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση, μπορείτε να δείτε εδώ.