Ολοκλήρωση εργασιών αναβάθμισης τηλεπικοινωνιακών υποδομών

Η εταιρεία μας, εκμεταλλευόμενη πλήρως τις νέες τεχνολογίες ευρυζωνικού φάσματος και οπτικών ινών του ΟΤΕ, ολοκλήρωσε την ριζική αναβάθμιση του κέντρου τηλεπικοινωνιών της, με χρήση τεχνολογιών IP PBX και την χρήση προϊόντων 3CX, Cisco, Patton kai Grandstream.

Πλέον το τηλεπικοινωνιακό κέντρο της εταιρείας μας, είναι σχεδιασμένο με γνώμονα την ευελιξία, τις ευκολίες που παρέχουν οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες των παρόχων και φυσικά την ευκολία  επεκτασιμότητας σε αντιστοιχία με την συνεχή αύξηση των αναγκών και του μεγέθους μας.

Πλέον, οι αριθμοί επικοινωνίας μας, 2754023532, 2754022532 και 2754052143 είναι 100% διαθέσιμοι.

Σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας!